Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

Topic #thap

Total posts: 1

@hangtruong

Text Post

Tháp giải nhiệt ra đời là giải pháp tối ưu giúp các doanh nghiệp, nhà xưởng làm mát máy móc và trang thiết bị sản xuất. Hệ thống này đã và đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cấu tạo hệ thống làm mát bằng nước của tháp giải nhiệt hiện đại này.


https://danhgiamay.com/cau-tao-he-thong-lam-mat-bang-nuoc-thap-giai-nhiet/

#thap

Views:27
Likes:0
PostTime:1604464950651
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0

#music

#gaming

#bugreportdone

#photography

#bitcoin

#relax

#video

#monetization

#travel

#art