Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

venmer

@venmer

All Posts Videos Live streams Images Audio Playlists Tagged Shared Groups About Subscribers Subscriptions Connections

Venmer chuyên cung cấp các đá khô, khí công nghiệp như O2, CO2, Ar, H2, He, SF6; các thiết bị khí công nghiệp như: thiết bị và hệ thống sử dụng O2,N2,Ar, CO2 lỏng; bồn Oxy lỏng, bồn N2 lỏng, bồn Ar lỏng, bồn CO2 lỏng; xe bồn vận chuyển khí; vỏ bình lỏng DPL,XL45; đồng hồ điều áp, dây dẫn lỏng, giàn hóa hơi, bình YDS.... Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp dịch vụ: kiểm tra chân không, hút chân không và xử lý chân không các loại bồn chứa khí; bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị bồn chứa khí. Website: https://khivietnam.com Địa chỉ: Tổ 8, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Chỉ đường: https://goo.gl/maps/nRGUzbS8XWYDXTS49 SĐT: 0243.311.9294 Email: ketoanvenmer02@gmail.com #khicongnghiep, #khivenmer, #thietbikhi, #dakho, #gianhoahoi, #suachuathietbikhi,#bonchuakhi, #vobinhkhi https://yoomark.com/users/venmer http://recipes.mentaframework.org/user/editDone/136778.page https://www.wordlab.com/forums/users/venmer/ https://littlegolem.net/jsp/info/player.jsp?plid=148332 https://android.libhunt.com/u/venmer https://mastodon.top/@venmer https://www.bitrated.com/venmer http://www.talkstats.com/members/venmer.131147/#about http://community.getvideostream.com/user/venmer https://www.giveffect.com/users/1025856-venmer-vi-t-nam https://blogfreely.net/venmer/venmer-viet-nam

Profile view: 0

Total post: 0

Total connections: 0

Profile posts

Promoted posts

Followings

suggested User

@ ddbRadio

Username: ddbRadio_Deutschland

@ Leni Riefenstahl

Username: LeniRiefenstahl

@ Summer Hits

Username: SummerHits

@ Die Rote Pille

Username: DieRotePille

@ Mix Music

Username: MixMusic