Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

le-the-linh

@Lê Thế Linh - Founder Langnghe

All Posts Videos Live streams Images Audio Playlists Tagged Shared Groups About Subscribers Subscriptions Connections

Chào bạn, Tôi là Lê Thế Linh! Từ trước đến nay gia đình tôi có nghề truyền thống lâu năm về sản xuất thùng rượu gỗ, trống gỗ,... Với tâm huyết từ đời tổ tiên cha ông truyền lại thì giờ đây tôi quyết định nối tiếp nghề gia truyền. Để không chỉ nối dõi nghề tổ tiên mà còn thúc đẩy phát triển Làng Nghề ngày càng lớn mạnh Địa chỉ : Xóm 4, xã Duy Tiên, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Phone : 0369687697 https://langnghetrongdoitam.com/le-the-linh https://www.facebook.com/linh.lethe.7374 https://www.youtube.com/channel/UCxJXqDPBpMDZj9RyXvxN5kw http://pinterest.com/tienlinh7697 https://www.instagram.com/tienlinh7697/ http://www.linkedin.com/in/l%C3%AA-th%E1%BA%BF-linh https://twitter.com/tienlinh7697 https://le-the-linh.tumblr.com/ https://soundcloud.com/le-the-linh https://www.flickr.com/people/193499944@N07/ https://goodreads.com/le-the-linh https://vi.gravatar.com/lethelinh97 https://about.me/le-the-linh/ https://lethelinh97.wordpress.com/ https://angel.co/u/le-th-linh https://www.behance.net/thlinhl1/info https://dribbble.com/le-the-linh/about https://flipboard.com/@lethelinh97/l-th-linh-lbfmm131y https://www.kickstarter.com/profile/le-the-linh/about https://fr.quora.com/profile/L%C3%AA-Th%E1%BA%BF-Linh https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=eKDYpK4AAAAJ https://issuu.com/le-the-linh https://sites.google.com/view/le-the-linh/trang-ch%E1%BB%A7 https://www.blogger.com/profile/00619269605097376078 https://le-the-linh.blogspot.com/ https://catchthemes.com/support-forum/users/le-the-linh/ https://www.themehorse.com/support-forum/users/lethelinh97/ https://fliphtml5.com/homepage/gtwfi https://themepalace.com/users/le-the-linh/ https://bbpress.org/forums/profile/lethelinh97/ https://www.threadless.com/@le-the-linh/activity https://comicvine.gamespot.com/profile/le-the-linh/about-me/ https://forum.acronis.com/it/user/362587 https://devpost.com/lethelinh97 https://www.instapaper.com/p/lethelinh97 https://git.qt.io/le-the-linh https://pubhtml5.com/homepage/ecmn https://www.intensedebate.com/profiles/lethelinh97 http://www.authorstream.com/lethelinh97/ https://www.folkd.com/user/le-the-linh https://www.mixcloud.com/lethelinh97/ https://sketchfab.com/lethelinh97 https://qiita.com/le-the-linh https://vimeo.com/lethelinh97 https://myanimelist.net/profile/le-the-linh https://www.bonanza.com/users/49628585/profile https://letterboxd.com/lethelinh97/ https://www.longisland.com/profile/lethelinh97 https://seedandspark.com/user/le-the-linh-founder-langnghetrongdoitamcom https://www.myminifactory.com/users/le-the-linh https://www.wishlistr.com/lethelinh97 https://www.redbubble.com/fr/people/le-the-linh/shop http://rosalind.info/users/le-the-linh/ https://www.mobypicture.com/user/lethelinh97 https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/le-the-linh https://www.blurb.com/user/le-the-linh http://www.good-tutorials.com/users/le-the-linh/ http://forums.ernieball.com/members/60144.html http://hawkee.com/profile/789953/ https://www.codechef.com/users/lethelinh97 https://ko-fi.com/lethelinh97 https://pbase.com/lethelinh97/profile https://community.atlassian.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/4484821 https://forums.giantitp.com/member.php?244305-le-the-linh https://my.archdaily.com/us/@le-the-linh https://www.lonelyplanet.com/profile/lethelinh97 https://www.bahamaslocal.com/userprofile/92949/lethelinh.html https://peatix.com/user/9184592/view https://forum.dzpknews.com/space-uid-400363.html https://www.crokes.com/le-the-linh/profile/ http://uid.me/lethelinh97 https://www.allmyfaves.com/lethelinh97 https://homeinspectionforum.net/user/profile/39375.page https://blip.fm/lethelinh97 https://worldcosplay.net/member/991030 https://www.forexfactory.com/lethelinh97 http://www.cplusplus.com/user/lethelinh97/ https://www.metal-archives.com/users/lethelinh97 https://www.sqlservercentral.com/forums/user/lethelinh97 https://wakelet.com/@lethelinh97 https://d.cosx.org/u/le-the-linh https://wanelo.co/lethelinh97 https://mastodon.online/@lethelinh97

Profile view:

Total post:

Total connections:

Connection