Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@hangtruong

Text Post

Dầu dừa là một loại mỹ phẩm tự nhiên có rất nhiều công dụng trong việc làm đẹp của các chị em. Các loại dầu dừa trên thị trường thường có nguồn gốc không rõ ràng. Để việc sử dụng được an toàn và không tốn nhiều chi phí cho việc làm đẹp, giờ đây chị em có thể làm đẹp tại nhà bằng cách làm dầu dừa.


http://khodienmay.info/cach-lam-dau-dua-don-gian-tai-nha/

Views:16
Likes:0
PostTime:1605326711186
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0