Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@hangtruong

Text Post

Tháp giải nhiệt hay còn gọi là tháp làm mát nước, tháp hạ nhiệt, cooling tower,... Đây là thiết bị được sử dụng để hạ nhiệt độ của dòng nước xuống mức thấp hơn bằng phương pháp trích nhiệt từ nước rồi thải ra khí quyển.


https://danhgiamay.com/thap-giai-nhiet-la-gi/

Views:18
Likes:0
PostTime:1605077625577
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0