Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@TECWİYDSİZ WEHY GUR-EN EYET

elifbayı okuyarak müşrık olma elifba gur-endaki eyetleri tehrıyf ederek sizlere el-lehin wehy ettiği harfleri okutmuyor.

16-Q طِ TI طَ TA طُ TU


17-Q ظِ ZI ظَ ZA ظُ ZU


18-Q عَ A عِ I عُ U


19-Q غَ ĞA غِ ĞI غُ ĞU


20-Q فَ FE فِ Fİ فُ FÜ


21-Q قَ GA قِ GI قِ GI


22-Q كَ KE كِ Kİ كُ KÜ


23-Q لَ LE لِ Lİ لُ LÜ


24-Q مِ Mİ مَ ME مُ MÜ


25-Q نُ NÜ نَ NE نِ Nİ


26-Q وَ WE وِ Wİ وُ WÜ


27-Q هـَ HE هـِ Hİ هـُ HÜ


28-Q لَاَ LE-E لَاِ LE-İ لَاُ LE-Ü


29-Q ىَ YE ىِ Yİ ىُ YÜ


herkesi uyarıyom yeryüzünde müslim yok 1366 senedir herkes tecwiyd şirki ile gur-endaki eyetleri okudukları için herkes ke-efir oldu

Views:63
Likes:0
PostTime:1575371624312
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:1