Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@POPKO TV

Czym jest Żywa Woda. Tworzą ją Świat Duchowy między 11 a 12 wymiarem. Nauki Edenu

Instrukcja kodowania Żywej Wody. Zrób Żywą Wodę tutaj: https://youtu.be/1sZHrRm0aWQ

Żywa Woda to fenomen inżynierii duchowej. Bez udziału ducha uruchomienie struktur energetycznych pozwalających na kodowanie wody w ogóle byłoby niemożliwe. Kodowanie szło z najwyższego 16 poziomu (kres człowieczeństwa), ale zapisane zostało na poziomie 7, czyli przedostatnim energetycznym. Do końca września 2017 roku powinno się udać umieścić siłę działania na poziomie 8, a do końca 20117 roku na poziomie duchowym, a do końca 2018 roku na maksymalnym 10 poziomie, a więc w Duchu Całości, co by oznaczało, iż będziemy mieć do czynienia z cudem autentycznego bardzo dobrego uzdrawiania. W prawie energetycznym umiejętność i siła kodowania Wody jest zależna od doskonałości osoby uruchamiającej pomost między człowiekiem a Bogiem, dlatego Z.J.Popko co kilka miesięcy, wraz z wzrostem swego człowieczeństwa i przynależnej mu mocy, podnosi uzdrawiającą wartość Żywej Wody, co oznacza, iz to, co dziś Żywa Woda naprawia tylko częściowo, jutro być może będzie mogła całkowicie wyeliminować. Jej siłę można łatwo ocenić na skali nr 3a jako wartość światła zbawienia (harmonia biologiczna komórki).


Uwaga: trzymanie na znaku Oriin (obojętnie jakim, byle był w okręgu) podczas „rytuału” wody i pozostawienie jej na nim jeszcze przez 30 minut przedłuża w niej aktywność DNA z 2-3 dni do 12-13 dni. Autor zapomniał o tym wspomnieć w videoblogu, za co serdecznie przeprasza. „Orin” znajduje się w plikach do pobrania. http://www.popko.pl/pliki,do,pobrania,page.xhtml


data publikacji na YouTube 20.11.2016

Views:92
Likes:0
PostTime:1574361539573
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:1