Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Vietnam News

Kẻ cướp 160 tờ vé số của người tàn tật ở Bình Dương

Mặc dù là thanh niên trai tráng, người lành lặn nhưng Bùi Công Sơn lại nhẫn tâm đi cướp những tờ vé số của một người đàn ông tàn tật. Vụ việc được camera an ninh quay lại khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Mặc dù là thanh niên trai tráng, người lành lặn nhưng Bùi Công Sơn lại nhẫn tâm đi cướp những tờ vé số của một người đàn ông tàn tật. Vụ việc được camera an ninh quay lại khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Views:1490
Likes:0
PostTime:1599580000004
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0