Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@POPKO TV

Parametr czasu. Dlaczego nagle może się wydarzyć to, co nie powinno zaistnieć.

https://www.popko.pl/sekret,dlugowiecznosci,i,zdrowia.xhtml


W przestrzeni energetycznej istnieje czwarty wymiar, czyli brak parametru czasu. To poważnie komplikuje sytuację tam, gdzie uzdrawianie człowieka idzie z poziomów energetycznych. Wtedy może zdarzyć się tak, że nagle zaistniało coś, czego nigdy nie było, ale co jednocześnie, jak się okazuje, powstało dużo wcześniej, niż nagłe tego czego przejawienie się. To problem znany uzdrowicielom duchowym, którzy wiedzą, że w obszarze czterech wymiarów przeszłość, teraźniejszość i przyszłość istnieją jednocześnie. Można tę wiedzę i pewne umiejętności wykorzystać do manipulowania zdrowiem i życiem drugiego człowieka, ale wtedy powstają sytuacje, które uzdrawianego po prostu szokują...


Muzyka: "Sink Whole Dream" - The 129ers; YouTube Audio Library


data publikacji na YouTube 29.09.2017

Views:67
Likes:0
PostTime:1575313782461
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0