Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@dangductung

Hút bể phốt tại Đường Láng

Đường láng là một con đường thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Nơi đây tập chung rất nhiều khu dân cư, các cơ quan, trường học… và là điểm nóng của vấn nạn ô nhiễm môi trường.

http://hutbephothn.com/hut-be-phot-tai-duong-lang/

Views:53
Likes:0
PostTime:1614148761124
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0