Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Hrchannels

Cùng tìm hiểu về ngành FMCG - Xu hướng phát triển trong tương lai

FMCG là thuật ngữ được rất nhiều người quan tâm. Dưới đây, dịch vụ tuyển dụng nhân sự cấp cao HRchannels xin giới thiệu về thuật ngữ này và cung cấp các thông tin về vai trò và công việc chuyên tuyển dụng nghành hàng FMCG.

Views:1216
Likes:0
PostTime:1631433197570
Comment Count:1
Group Name:
Votes Count:1

Comments

By AllisonWoodbury

Finally! There is a great way how you can work online from your home using your computer and earn in the same time... Only basic internet knowledge needed and fast internet connection... Earn as much as $3000 a week............. Www.Pays11.com