Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@POPKO TV

Nauka wahadełkowania cz 14 tlumaczenie skal astralnych, Zbigniew Popko, PODSTAWY I CAŁA NAUKA

Skale do ściągnięcia ZA DARMO z strony WWW.POPKO.PL lub skale oprawione graficznie przez autora i w sposób długotrwały zabezpieczone - są dostępne sklepie online : link popko.pl/rozwoj-duchowy/pliki-do-pobrania/skale-astralne/


Ta cześć filmów jest poświęcona nauce wahadełkowania by każdy mógł wreszcie poradzić sobie z przeciwnościami losu, by każdy mógł sprawdzić co tak naprawdę jest dla Niego dobre by mógł pomoc innym.

Views:43
Likes:0
PostTime:1573590947174
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0