Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Tuvi2022phongthuysovn

Text Post

Xem tử vi tuổi Mậu Thìn năm 2022 nữ mạng


Theo tử vi tuổi Mậu Thìn nữ mạng năm 2022 thì đối với tuổi Mậu Thìn năm 2022 là một năm không được tốt tiền bạc có sự tiêu pha và hao tán nhiều vào trong công cuộc làm ăn và mua sắm đồ trong gia đình, ngoài ra công việc cũng dễ có sự thay đổi, tình cảm không được tốt và chú ý các bệnh liên quan tới máu huyết không được tốt.


https://phongthuyso.vn/tu-vi-2022/tu-vi-tuoi-mau-thin-1988-nam-2022-nu-mang.html

Views:16
Likes:0
PostTime:1636344602787
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0