Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@minhhoang780

Mới đây trong một chuyến du lịch trên biển, một nhóm du khách Chile đã câu được một con cá kiếm hay còn gọi là cá đao ..

Mới đây trong một chuyến du lịch trên biển, một nhóm du khách Chile đã câu được một con cá kiếm hay còn gọi là cá đao khá to, dài gần 10m. Các du khách khá vất vả, ‘giằng co’ khá lâu mới chinh phục được cá kiếm khi nó cố vùng vẫy để thoát.

Mới đây trong một chuyến du lịch trên biển, một nhóm du khách Chile đã câu được một con cá kiếm hay còn gọi là cá đao khá to, dài gần 10m. Các du khách khá vất vả, ‘giằng co’ khá lâu mới chinh phục được cá kiếm khi nó cố vùng vẫy để thoát.

Views:42
Likes:1
PostTime:1599963803134
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:2