Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@riogems

Vòng tay Trầm hương núi Việt Nam dạng chuỗi

Vòng tay trầm hương núi Việt Nam thiết kế hình bi tròn đủ size, dạng chuỗi nên cũng có thể đeo như vòng cổ. Đeo Vòng tay trầm hương núi Việt Nam (hàng KINH TẾ CAO) giúp trừ khử điềm xấu, thu hút may mắn cho người đeo.

– Loại gỗ: 100% trầm hương tự nhiên.

– Sản phẩm đem lại tốt lành, phù hợp cho cả nam và nữ.

– Được bảo hành trọn đời tại RIOGEMs.

Xem chi tiết sản phẩm tại: https://riogems.net/vong-tay-tram-huong-nui-viet-nam

Views:54
Likes:0
PostTime:1635908773647
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0