Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@POPKO TV

12 osobowości 1. Wojownik - modlitwa

Cykl "12 osobowości" na stronie: https://www.popko.pl/12,osobowosci.xhtml

Materiał zawiera modlitwę "Wojownik" z dnia 27.01.2018 r.

Osobowość ludzka składa się z dwunastu niezależnych, równoważnych sobie części, które charakteryzują się własnymi jak i współdzielonymi cechami. Ten kto sekret osobowości pojmie, ten szybciej odbuduje swoją potęgę, niż psycholog przeczyta książkę... Dzięki zrozumieniu energetycznych i duchowych prawideł każdy z nas może nie tylko odtworzyć zapisy w archiwum zrodzenia, ale i obudzić się duchowo na poziomach umożliwiających stałe połączenie z Bogiem, z Istotą Wszechrzeczy...


data publikacji na YouTube 28.01.2018

Views:64
Likes:0
PostTime:1576425378941
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0