Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@hangtruong

Độ ẩm bão hòa là gì? Sự ảnh hưởng của độ ẩm đối với con người

Điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người thân trong gia đình. Để hạn chế sự tác động của độ ẩm không khí, các chị em nên lựa chọn các thiết bị hỗ trợ điều hòa độ ẩm trong gia đình. Như máy phun sương (độ ẩm thấp) và máy hút ẩm (độ ẩm cao). Để bảo vệ các thiết bị, đồ vật quan trọng trong đình, người dùng có thể sử dụng thêm tủ chống ẩm.

Views:962
Likes:0
PostTime:1605847217736
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0