Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@POPKO TV

Spotkanie na żywo "Trujące grzyby" i Wasze pytania.

Odpowiedzi autora na pytania zadawane w otwartym kanale. Treści nie zawsze są zgodne z dostępną wiedzą, prowokują, irytują, ale ci co byli na warsztatach u mistyka Popko wiedzą, że jest on fenomenem, który ma bezpośredni kontakt z zaświatami i UFO. Pomaga, ratuje, uzdrawia, tłumaczy, fascynuje... Jest przeciwnikiem ezoteryki i wielkim przyjacielem dobra tego świata...


#Oczyszczanie #Uzdrawianie #Egzorcyzmy #UFO #Ezoteryka

Views:52
Likes:0
PostTime:1575145733179
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0