Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@POPKO TV

12 osobowości 5a. Ojciec - Nowy Wzór. Przekazy do modlitwy.

Cykl "12 osobowości" na stronie: https://www.popko.pl/12,osobowosci.xhtml

Materiał zawiera przekazy do modlitwy"Ojciec - Nowy Wzór" z dn. 2018-02-14.

Osobowość ludzka składa się z dwunastu niezależnych, równoważnych sobie części, które charakteryzują się własnymi jak i współdzielonymi cechami. Ten kto sekret osobowości pojmie, ten szybciej odbuduje swoją potęgę, niż psycholog przeczyta książkę... Dzięki zrozumieniu energetycznych i duchowych prawideł każdy z nas może nie tylko odtworzyć zapisy w archiwum zrodzenia, ale i obudzić się duchowo na poziomach umożliwiających stałe połączenie z Bogiem, z Istotą Wszechrzeczy...


data publikacji na YouTube 19.02.2018

Views:70
Likes:0
PostTime:1576533956540
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0