Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Žij hravě!

Žij hravě! 05 - Jan Noah & Vitalvibe

Radost je vitální vibrace! :)

Pro šestý díl jsme si zašli do Brna k báječnému, inspirativnímu člověku Jan Noah, majiteli Vitalvibe.


Jan nadšeně promluví o jeho osobním příběhu, který dal vzniknout značce Vitalvibe. Dále o uzdravení svého těla skrze raw stravu, o proměně mentálních návyků skrze záměrný výběr informací a selektivní zaměřování pozornosti. To vše postupně vede ke změně životního stylu, která transformovala celý jeho život 🙏


🤗 Klíčovým slovem pro pohled na věci je pro něj radost:


-radost při objevování příležitostí v překážkách a nalézání řešení v životě či podnikání,

-radostné pozice ve firmě,

-radost, která na osobní úrovni dává člověku smysl, sílu a energii krátkodobě i dlouhodobě pokračovat v dělání daných činností.


🌱Jan poskytne několik konkrétních tipů ze své osobní zkušenosti:


- jak úspěšně podnikat,

- v podnikání růst

- a dělat to tak, aby to dávalo smysl a fungovalo pro člověka samotného, pro blízké okolí i planetu Zemi.


🍀 Řeč bude i o principech života a vesmíru, filosofii Vitalvibe, Projektu Kombucha a chystaných novinkách.


www.vitalvibe.eu


Views:1315
Likes:0
PostTime:1594207045548
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:2