Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Vietnam News

Gia đình nam sinh làm bạn học có thai đề nghị bỏ con, chối trách nhiệm

Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip nói chuyện giữa gia đình hai bên sau khi sự việc một nữ sinh lớp 9 bị nam sinh làm cho có thai xảy ra với nhiều chi tiết đáng chú ý.

Views:1460
Likes:0
PostTime:1601115980663
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0