Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Vệ Sinh Hà Nội Xanh

Theo Vệ Sinh Hà Nội Xanh, khi nào nên giặt thảm trải sàn?

Thông thường, Vệ Sinh Hà Nội Xanh đưa ra lời khuyên giặt thảm trải sàn 3 lần/năm. Và hút bụi thảm 2 lần/tuần để ngăn ngừa sự tích tụ lông vật nuôi, phân tử nấm, mốc và các chất gây dị ứng khác.

Tuy nhiên, thời gian giặt thảm trải sàn căn cứ vào loại thảm đó được sử dụng cho khu vực nào, vì mỗi khu vực sẽ chịu tác động khác nhau trong quá trình sử dụng.

Xem thêm tại https://vesinhhanoixanh.vn/giat-tham/

Views:33
Likes:0
PostTime:1624871291003
Comment Count:1
Group Name:
Votes Count:1