Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Vietnam News

Hà Nội: Nữ sinh lớp 8 bị bạn chặn đường đánh chấn thương cột sống cổ vì “ngứa mắt”

Trên đường đi học về, nữ sinh lớp 8 đã bị bạn chặn đường đánh, đạp liên tục vào người dẫn tới bị chấn thương cột sống cổ phải nhập viện cấp cứu.


Views:1168
Likes:0
PostTime:1602303386978
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0