Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@dangductung

BÙN VI SINH HIẾU KHÍ LÀ GÌ VÀ ĐỊA CHỈ CUNG CẤP BÙN VI SINH UY TÍN

Bùn vi sinh là tổ hợp các vi sinh và chủ yếu là vi khuẩn. Chúng được kết dính lại với nhau và nó dạng bông cùng màu nâu dễ lắng. Ngoài ra trong mẫu bùn có chứa các vi sinh vạt sống cùng nấm men, vi khuẩn,… và các chất rắn khác chiếm khoảng 40%. Nếu bạn đang muốn tìm địa chỉ cung cấp bùn vi sinh có thể liên hệ cho công ty vệ sinh môi trường số 1 Hà Nội để có được những sản phẩm chất lượng nhất nhé.


Views:41
Likes:0
PostTime:1619671630579
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0