Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@EDEN TV

Każdy jest dzieckiem indygo. Tylko obudź swoją moc! Eden powraca!

Powrót Edenu: https://www.popko.pl/eden.xhtml

Doskonałość ludzka wyraża się aktywnym czynem, aktywną obecnością, a nie przypuszczeniem, czy owa aktywnością może się być. Niemniej każdy człowik, o ile nad sobą popracuje, o ile pozna zasady związków z energetyczną i duchową przestrzenią, może sie unieść ponad swoje ograniczenia, ponad swoje potrzeby i stać się tym, czym był w momencie stwarzania: światłem boskim, światłem duchowym, sensem powołania Rzeczywistości. Każdy człowiek, powiadam każdy może wrócić do utraconych wartości i stać się snem we własnych oczach.

* Subskrybuj EDEN klikając w link: http://bitly.pl/68dam

* Zapisz się na uzdrawianie: https://www.popko.pl/sklep/s_cat,3,uzdrawianie_na_zywo.html

Więcej na: https://www.popko.pl

Muzyka: YouTube Audio Library

Views:50
Likes:0
PostTime:1575204262525
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0