Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@POPKO TV

Uzdrawianie na żywo 2-03-2020

To działanie utrzyma się w Was przez 5-6 dni.

Jutro, pojutrze działanie będzie mocniejsze o odpowiednio 20% i 30%.

4/5 dnia działanie będzie mocniejsze aż o 50 %.


👉 Skorzystaj z nadchodzącego uzdrawiania: https://sklep.popko.pl/


Lista uczestników/The participants list: https://www.popko.pl/link.xhtml 

Wykupienie działania w sklepie i opłacenie go jest równoznaczne z zapisem na listę.


Powiązane materialy:

Dział "Uzdrawianie" na stronie głównej www.popko.pl https://www.popko.pl/uzdrawianie,page.xhtml

Odbudowa układu immunologicznego. Medytacja "Uzdrawianie"


WAŻNE Osoby uczestniczące w uzdrawianiu mogą przygotować wodę, podczas działania odbędzie się uzdrowieńcze energetyzowanie. Limit to obecnie 6l/os. podczas jednego w całości odtworzonego działania. Woda działa ok 6 tygodni.


Osoby, które wykupiły uzdrawianie na innych nie uczestniczących w transmisji lub nie poinformowanych o działaniu, zostaną w trakcie odsłuchiwania poprowadzone słownie jak przekierować energię i naenergetyzować wodę. Ich obecność jest ważna, gdyż są kanałem, przez które przejdzie działanie, co zwiększa jego skuteczność. 


Osoby uczestniczące w modlitwie podczas transmisji aktywniej przeżywają przemianę. Podjęcie walki nad sobą, życie zdrowiem, zmianami, pozytywniejszym myśleniem, dbanie o utrzymanie w sobie światła zawsze pomoże uzyskać Państwu najlepsze efekty.


* Ważne materiały: 

-Co uzdrawiamy https://www.popko.pl/zakres,uzdrawiania,page.xhtml

-Dla osób po konsultacjach https://www.popko.pl/po,konsultacjach,page.xhtml


Modlitwa - to stan wewnętrznego uniesienia i wyniesienia. W tym stanie człowiek fizyczny przenosi punkt skupienia swojej obecności i świadomości na coraz wyższe pasma swojej własnej istoty, doświadczając jednocześnie coraz pełniejszego zespolenia z pozostałymi elementami Całości. Im wyżej się wznosi, tym silniejsze jest odczucie integracji z Całością... Więcej na www.popko.pl


Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach i transmisjach wciśnij ikonę DZWONKA 🔔obok subskrypcji.


Skale astralne, książki, znaki ORIIN: https://www.popko.pl/sklep/


POPKO TV

www.popko.pl


#UzdrawianieNaŻywo #Uzdrawianie #POPKO


data publikacji na YouTube 02.03.2020

Views:37
Likes:0
PostTime:1600693075153
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0