Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@dangductung

Điều Hòa Panasonic 18000btu

Điều hòa Panasonic 18000 BTU là gì? Có ưu điểm gì nổi trội hơn so với những loại điều hòa khác không? Sử dụng có bền không? Có an toàn không? Giá có mắc không? Những nơi nào thích hợp sử dụng loại máy điều hòa Panasonic với công suất làm lạnh 18000BTU (2HP)?

Views:37
Likes:0
PostTime:1620273793533
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0