Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Freestyle Music Channel

Benny - Denkend Aan Zuid Limburg - Dutch Original guitar song

Benny - Denkend Aan Zuid Limburg ...


Dit lied is voor alle Zuid Limburgers in de wateroverlast ...


Iedereen in Nederland leeft met jullie mee...


Gebaseerd op een gedicht van H. Marsman ...


Herinnering aan Holland ...


Denkend aan Holland

zie ik breede rivieren

traag door oneindig

laagland gaan ...


Rijen ondenkbaar

Ijle populieren

als hooge pluimen

aan den einder staan ...


En in de geweldige

ruimte verzonken

de boederijen

Verrspreid door het land ...


Boomgroepen, dorpen,

geknotte torens,

kerken en olmen

in een grootsch verband ...


De lucht hangt er laag

en de zon wordt er langzaam

in grijze veelkleurige

dampen gesmoord ...


En in alle gewesten

wordt de stem van het water

met zijn eeuwige rampen

gevreesd en gehoord ...


Denkend aan Holland

Denkend aan Limburg

Een te hoge waterstand

Rivieren overstromen ... heel Zuid Nederland ...


Denkend aan Nederland

Denkend aan het lage land

Oh, wat is er aan de hand ?

In dit lage land ... in dit lage land ...


Ja, dames en heren

Dit nieuwe lied,

Met een oud gedicht

Koppelt herinneringen aan Holland ...


Denkend aan Holland

zie ik breede rivieren

traag door oneindig

laagland gaan ...


Rijen ondenkbaar

Ijle populieren

als hooge pluimen

aan den einder staan ...


En in de geweldige

ruimte verzonken

de boederijen

Verrspreid door het land ...


Boomgroepen, dorpen,

geknotte torens,

kerken en olmen

in een grootsch verband ...


De lucht hangt er laag

en de zon wordt er langzaam

in grijze veelkleurige

dampen gesmoord ...


En in alle gewesten

wordt de stem van het water

met zijn eeuwige rampen

gevreesd en gehoord ...


Denkend aan Limburg

Het staat onder water

Heb medelijden met onze medelanders ...


Ik denk aan Limburg

Het zuidste ... het zuidste van Limburg

Alle mensen tot de heupen aan het water

Het is niet normaal ...


Denkend aan Holland

zie ik breede rivieren

traag door oneindig

laagland gaan ...


Rijen ondenkbaar

Ijle populieren

als hooge pluimen

aan den einder staan ...


En in de geweldige

ruimte verzonken

de boederijen

Verrspreid door het land ...


Boomgroepen, dorpen,

geknotte torens,

kerken en olmen

in een grootsch verband ...


De lucht hangt er laag

en de zon wordt er langzaam

in grijze veelkleurige

dampen gesmoord ...


En in alle gewesten

wordt de stem van het water

met zijn eeuwige rampen

gevreesd en gehoord ...


Ons aller Zuid Limburg

Toon medelijden

Met het volgelopen Zuid Limburg


Denkend aan Zuid Limburg

En alle rampen ... geweest

Heb medelijden met uw medelanders ...


Denkend aan Holland ...


---


Played with tips on a Paul E. Beard Gold Tone Metallic Acoustic guitar


--


(c) Benny - Denkend Aan Zuid Limburg - Dutch Original guitar song 15-07-2021


-


Views:893
Likes:0
PostTime:1626374597355
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:1