Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@✅ŞEDE TENVİYN TECVİYD ŞİRKTİR☝

begara süvrasi eyet 98 gur-eni tecviydşirki şede tenviyn ile okuyanları yazanları tekfiyr etmeyen kefirleri tekfiyr edin

مَنْ كَاَنَ عَدُوْ اَلْلَهِ وَمَلَيِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَيِلَ فَاِنْ اَلْلَهَ عَدُوْ لِلْكَفِرِيْنَ


MEN KE-ENE ADÜV EL-LEHİ VE MELEYİKETİHİ VE RUSÜLİHİ VE CİBRIYLE VE MİYKEYİLE FEİN EL-LEHE ADÜV LİLKEFİRIYNE.


ŞEDE’SİZ TENVİYN’SİZ ŞİRK’SİZ TECVİYD’SİZ GUR-ENİ AZİYZ BEGARA SÜVRA’Sİ EYET 98’DE EL-LEHİN VEHY ETTİ’Ğİ HARF SAYI’SI 64.


ŞEYH İBRAEHİYM.


RABİ TEAELEYİN VEHYİ GUR-EN’DAKİ EYET’LERİ RENK’Lİ OLARAK OKU’YUN.


https://justpaste.it/begara-suwrasi-eyet-98

Views:32
Likes:0
PostTime:1619546420456
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0