Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@POPKO TV

Wahadełkowanie. Pismo automatyczne. Jasnowidzenie. Medytacja i modlitwa. Cz.1

Nauka wahadełkowania, pisma automatycznego - spisywanie objawień poziomów duchowych.

Nauka jasnowidzenia.

Jak zacząć poprawnie medytować i zrozumieć co to jest modlitwa.

Wstęp: https://youtu.be/wpOXDXb07Ec


data publikacji na YouTube 06.03.2017

Views:72
Likes:0
PostTime:1574920114623
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:3