Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@romex72

Jezus i Samarytanka

Jezus kocha każdego człowieka. Bez względu na to, skąd człowiek pochodzi, jak wygląda, jak mówi.

Krótka, animowana historia o spotkaniu przez Jezusa kobiety przy studni.

Views:72
Likes:0
PostTime:1587672905026
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:1