Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@POPKO TV

Wahadełkowanie. Pismo automatyczne. Jasnowidzenie. Medytacja i modlitwa. Cz.2 1_2

Nauki wprost z Miasta Oriin. Popatrz, jak to się odbywa naprawdę, a pojmiesz, czym jest ezoteryczna sztampa, a czym duchowe prawdy.


data publikacji na YouTube 06.03.2017

Views:72
Likes:0
PostTime:1574921637963
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:1