Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@novetajne

VJEŠTICA,IVICA I MARICA (ispod oltara)

Dio istine o vještici;Vještica predstavlja ženski princip zavodnika koji djeluje u svakom čovjeku preko čula(vid sluh i okus)na tri snage duše(misao,0sjećaj i volja)da bi skrenula srednji put čovjeka ili ravnotežu vage.Vještica koristi Maricu (osjećaj)da se dočepa Ivice(razum)i zavlada voljom čovjeka.Ako u tome uspije osoba mora služiti nižem svijetu do kraja zemaljskog života

Views:17
Likes:1
PostTime:1569798151225
Comment Count:1
Group Name:
Votes Count:6

Comments

By batteryaziz

Hi. May I ask why you are reporting your own posts? The report function is for moderation.