Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@benhvienworldwide

BỆNH VIỆN WORLDWIDE - “TRỒNG RĂNG IMPLANT LÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG NHẤT CỦA TÔI”

BỆNH VIỆN WORLDWIDE | “TRỒNG RĂNG IMPLANT LÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÚNG NHẤT CỦA TÔI”

Phải “sống chung” với tình trạng mất răng 30 năm, cũng từng tìm đến các phương pháp như trồng răng sứ, đeo hàm tháo lắp nhưng hầu hết, những phương pháp này chưa phải là sự lựa chọn tối ưu nhất dành cho bác Nguyễn Tấn Lợi.

Views:30
Likes:0
PostTime:1630585136047
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0