Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@POPKO TV

Jak sprawdzić swój rozwój duchowy? Skale astralne. Kryształowe Dzieci.

Rozwój duchowy to poważna sprawa, to ingerencja w całość istoty ludzkiej. Kto tu się pogubi, może więcej stracić niż zyskać. Wielu wydaje się specjalistami w tej dziedzinie, ale jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że są zwykłymi kopiarkami internetowych treści i że proponowane przez nich nauki są zwyczajnym zagrożeniem dla zdrowia energetycznego.


Więcej na : http://www.popko.pl/lekcje.xhtml


Muzyka: YT Audio Library


data publikacji na YouTube 17.01.2017

Views:65
Likes:0
PostTime:1574614783366
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0