Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@hangtruong

Cách chọn phân bón cho lan an toàn nhất

Những năm gần đây, cây lan được rất được chú ý và được mở rộng trên thị trường. Có nhiều giống lan được xếp vào loại quý hiếm và có giá trị cao. Chính vì vậy, người trồng lan cần nắm vững cách trồng và chăm sóc lan thật hiệu quả. Quy trình bón phân và chăm sóc giá thể lan được xem là khâu quan trọng trong trồng lan. http://khodienmay.info/phan-bon-cho-lan-tot-nhat/

Views:30
Likes:0
PostTime:1605932150108
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0