Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@clipanuong

Lợn quay xứ Lạng sắp ra lò

Lợn quay xứ Lạng – đặc sản ngon nức tiếng của núi rừng Đông Bắc.

Người ta cho gia vị vào bụng lợn gồm dấm, bột canh và đặc biệt không thể thiếu là lá mác mật, loại lá mọc nhiều ở vùng núi Đông Bắc Việt Nam.

Ẩm thực xứ Lạng là thành tố văn hóa vô cùng đặc sắc của người dân vùng Đông Bắc, với rất nhiều món ăn được chế biến theo cách thức khác nhau. https://www.youtube.com/channel/UCl45kSBrzvLr8on1XxAsIfg?sub_confirmation=1Lợn quay xứ Lạng – đặc sản ngon nức tiếng của núi rừng Đông Bắc.

Views:149
Likes:2
PostTime:1603968208939
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:3