Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Lupuzi

Pekka Siitoin Haastattelu 1993

Laitetaan sitten tänne kun tuli jewtubessa bannit.

Haastattelu kuvattiin Naantalissa vuonna 1993, silloisessa Valtakunnankansliassa, menossa mukana Olavi Koskela.

Haastattelu oli osana Turun Taideakatemian ns. Luokkahuone-produktion purkuprosessia, jossa tehtiin näkymätöntä teatteria 9-luokkalaisille ja lukiolaisille.Työryhmä:


Kirsi Huotari, Anitra Bohman, Sari Läikelä, V.R.
Kuvaus:


Taisto Lapila
Tuotanto:


Tutvo (nyk. Turun Taideakatemia)

Views:151
Likes:0
PostTime:1575466718152
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0