Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@dangductung

Thau rửa bể nước tại Hai Bà Trưng

Quận Hai Bà Trưng là một trong những quận nội thành của thành phố Hà Nội với tốc độ phát triển kinh tế vượt bậc. Nơi đây tập trung nhiều hộ gia đình, khu chung cư, nhà tập thể, tổ chức,…. với mật độ dày đặc. Tại các công trình ở đây thường được thiết kế hệ thống bể nước ngầm, chứa sinh hoạt cho các hộ gia đình.

http://binhminhurenco.com/thau-rua-be-nuoc-tai-hai-ba-trung/

Views:42
Likes:0
PostTime:1616491172054
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0