Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@POPKO TV

Równowaga energetyczna. Zapanuj nad sobą i swoim życiem. Potrafisz to.

https://www.popko.pl/depresja,329.xhtml

Każdy z nas to potężna jednostka energetyczna ukryta w ciele fizycznym, które tak naprawdę też jest energią... Ten kto proste zasady energetyczne pozna, jest w stanie nie tylko zapanować nad ruchem wewnętrznych energii, ale i je wykorzystać do formowania zewnętrznego środowiska energetycznego pod kątem swoich potrzeb. A to oznacza, że manipulując energią, można z łatwością wpływać na stany energetyczne innych osób, a nawet owe osoby podporządkować sobie. Zaś ci, co są w stanie pozyskać do współpracy moc energetyczną innych ludzi, mogą wpływać nie tylko na nastroje społeczne, ale i na dzieje całej ludzkości... Na czym ta gra polega, czym jest energetyczna wojna, dowiesz się, sondując materiały na stronie popko.pl


data publikacji na YouTube 16.09.2017

Views:46
Likes:0
PostTime:1575310940832
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0