Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@POPKO TV

Dyrektywy i pieczęcie - odnajdź swoją siłę ISTNIENIA (DZIAŁANIA), Edeńczyku

Więcej na stronie: https://www.popko.pl/eden.xhtml

Ta lekcja wiele wam dopowie w kwestii właściwego odnalezienia się w energetycznej i duchowej strukturze przestrzeni, a od tego przecież w znacznym stopniu uzależnione są sukcesy w obszarze fizycznej egzystencji.


data publikacji na YouTube 17.05.2018

Views:30
Likes:0
PostTime:1600688900753
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0