Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@✅ŞEDE TENVİYN TECVİYD ŞİRKTİR☝

duyuru kendimi tekfiyr ettim siz kefirler gibi bende kendimi müslim sanan bir müşrıktim tecviydsiz gur-eni yeni öğrendim

doğduğumdan bu yana kendimi müslim sanan bir kefirdim tüm haye-etimi tekfiyr ettim etraftaki silsile tekfiyr yapanlardan daha üst seviyede silsile tekfiyr yapmama rağmen yinede ke-efirdim 


tecviydsiz gur-eni yeni öğrendim bende sizin gibi küçüklüğümden bu yana tecviyd şirki ile gur-endaki eyetleri süvraleri okurdum ama öğrendimki rabin vehy ettiği eyetlerin hepsi tecviyd küfru ile tehrıyf ediliyor eyetdeki harfler okunmuyor rabime şükürler olsunki bana hide-eyet nesiyb etti.

Views:100
Likes:0
PostTime:1610229858377
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0