Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Žij hravě!

Žij hravě! 04 - Mirka Papajiková & Rozvoj tancem díl 2

Další video z dílny Žij hravě!, tentokrát ve dvou dílech.

Milí přátelé, konečně se nám podařilo ke konci roku po delší době plné pracovního nasazení sestříhat další díl. Pozvání přijala Mirka Papajiková, která nám v prostoru Artual, z.s. představí svoje projekty Rozvoj Tancem, Divé ženy i mnohé další.


Rozpovídáme se do hloubky v různých tématech jako jsou:

akrojoga, jak se cítit skvěle ve vlastním těle a jak se skrze něj dostávat dovnitř do sebe, rozvoj komplexního a vědomého přístupu skrze tělo, srdce a mysl, stamina, funkční principy, taneční medicína, udržitelnost a co následuje za ní, lehkost a balanc v živote, bezpečný prostor atd.

Ústředním pojítkem je náš každodenní nástroj, zázrak jménem tělo. A právě skrze něj Mirka vede k celistvému růstu účastníky svých kurzů či na individuálu.


A samozřejmě nám Mirka řekne o svém příběhu, o svých zdarech i výzvách a tom kam směřuje, co chystá a co pro ni znamená hravost.


Mirka o sobě píše:

Smyslem mého života je tanec a kreativita jako dva principy, které mě vedou k neustálému seberozvoji. Tanec i kreativitu rozvíjím na lekcích a seminářích českých i zahraničních lektorů a v poslední době především ve vlastní praxi.

Vzdělávám se v oblasti andragogiky, psychologie, osobnostního rozvoje, psychoterapie a psychomotoriky. Mám 7 let zkušeností z tanečního divadla a veřejného vystupování. Absolvovala jsem dvouletý program tanečního vzdělávání pro pedagogické pracovníky na HAMU a roční program Vědomé tělo.

Podporuji lidi v tom, aby se cítili dobře ve svém těle a (znovu)objevovali svou sílu, kondici a životní energii skrze tělo.


www.rozvojtancem.cz

www.mirkapapajikova.cz

Views:72
Likes:0
PostTime:1576964027610
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0