Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@FurkanEnes

yeryüzünde yalnız biz el-lehe we rasüwle deawet ediyoz we taeğuwtları tekfiyr etmeyi oğretiyoz

YΞR’YÜZÜNDΞ SΞNΞ İÇİNDΞ YAŞAIŞ OLAN İLYAR İNSΞ-ΞN WΞ BU ASIR’DA YAŞAYAN İLYAR İNSΞ-ΞN ÜSLİ DΞGİL’DİR KΞ-ΞFİR’DİR ΞBΞDİ CΞHΞNΞ’LİKTİR DİĞAT! ÇOK ÜHİ UYARI: DÜNYΞ-Ξ’DAKİ TÜ GUR-ΞNİ KΞRIY’LΞR: TΞCWİYD ŞİRKİ İLΞ HARAKΞ’LΞNDİRİLΞRΞK, TΞHRIYF ΞDİLİŞ’TİR! HARF’LΞR KΞSİLİYOR, BİÇİLİYOR, YOK SAYI’LIYOR, TA OKUNUYOR. TΞCWİYD ŞİRKİ İLΞ GUR-ΞNİ ÜBİYNİ OKU’YANLAR, ΞL–LΞHÜ TΞAΞLΞYE WΞ NΞBİY‘LΞRΞ, RASÜWLΞ‘RΞ SAWAŞ AÇAN KİSΞ’LΞRDİR. TΞCWİYD’SİZ GUR-ΞNİ AZİYİ YALNIZ BU SAHIYFΞ’DΞ BULA’BİLİRSİNİZ Ş🅴🆈🅷 Ü🅷🅴🅳 🅳Ü 🅴🅻-Ü🅽🆃🅴🅶🅸 🆁🅳🅸🆈🅴 🅴🅻-🅻🅴🅷Ü 🅽🅷Ü TΞCWİYD’SİZ GUR-ΞNİ AZİYİ TÜ DÜNYΞ-Ξ’DA YAŞA’YAN İLYAR İNSΞ-ΞNΞ DUYUR’AKTA’DIR TΞCWİYD KÜFÜR’DÜR ŞİRK’TİR WΞ ŞU’AN ΞWİNİZ’DΞ BULUNAN GUR-ΞNİ KΞRIYİN HARAKΞ’Lİ OLAN’LARIN HΞPSİNİN TΞHRİYF OLDUĞU’NU YΞR’YÜZÜNDE HΞRKΞSE DUYUR’AKTA’DIR KÜFR ŞİRK OLAN TΞCWİYD ŞΞDE, TΞNWİYN, ASAR, ΞD HARAKΞ’LΞRİ İLE GUR-ΞNİ ÜBİYNİ OKU’YAN, YAZAN HΞRKΞSİN KΞ-ΞFİR OLDUĞU’NU AÇIKLAAKTA’DIR DUYURAKTA’DIR.


Q قَـاَلَ اَلْلَهُ سُبْحَـاَ نَهُ وَتَعـَاَلَىْ


GA-E LE E L-LE-HÜ SÜ-B-HA-E NE-HÜ WE TE-A-E LE-Y.


EL-LEHÜ SÜBHAENEHÜ WE TEAELEY DEDİ.


Q قَـاَلَ GA-E LE DEDİ


Q اَلْلَهُ E L-LE-HÜ EL-LEH


Q سُبْحَـاَ SÜ-B-HA-E NOKSAN SIFE-ET’LARDAN TENZİYH EDERİM


Q نَهُ NE-HÜ ONU


Q وَ WE WE


Q تَعـَاَلَىْ TE-A-E LE-Y YÜCEViews:8
Likes:0
PostTime:1562415615915
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0