Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@hangtruong

Text Post

Với nhiều người việc trồng cây trong không gian mình sống là sở thích của họ. Hướng đến một không gian xanh tạo cho con người có cảm giác thư thái và thoải mái để sinh sống và làm việc. Cây xanh đại diện cho sức sống và sinh khí. Trồng cây trước nhà vừa giống như một vật trang trí vừa mang ý nghĩa phong thủy mong muốn tài lộc và bình an trước nhà.


http://khodienmay.info/cay-phong-thuy-truoc-nha-nen-trong/


Views:1335
Likes:0
PostTime:1604302287279
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0