Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Hrchannels

Text Post

HRM là gì?

Trong lĩnh vực nhân sự chúng ta thường nghe nhắc đến vai trò HRM hay Human Resource Management. Hầu hết mọi ứng viên định hướng phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nhân sự đều hướng đến vai trò này nhưng để hiểu rõ HRM là gì và được kỳ vọng mang đến cho doanh nghiệp thì không phải ứng viên nào cũng nắm rõ.


https://www.talentbold.com/hrm-la-gi-tat-tan-tat-ve-human-resource-management-939-ns

Views:930
Likes:0
PostTime:1637120421683
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0