Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@TECWİYDSİZ WEHY GUR-EN EYET

rabinın wehy ettiği eyetleri tecwiydsiz okumak için bu harfleri öğrenin tecwiyd şirki olan elifba ile gur-eni okurmayın

1-Q اَ E اِ İ اُ Ü


2-Q بَ BE بِ Bİ بُ BÜ


3-Q تَ TE تِ Tİ تُ TÜ


4-Q ثَ SE ثِ Sİ ثُ SÜ


5-Q Cİ جَ CE جُ CÜ


6-Q حَ HA حِ HI حُ HU


7-Q خِ HI خَ HA خُ HU


8-Q دَ DE دِ Dİ دُ DÜ


9-Q ذَ ZE ذِ Zİ ذُ ZÜ


10-Q رَ RA رِ RI رُ RU


11-Q زَ ZE زِ Zİ زُ ZÜ


12-Q سِ Sİ سُ SÜ


13-Q شِ Şİ شَ ŞE شُ ŞÜ


14-Q صَ SA صِ SI صُ SU


15-Q ضَ DA ضِ DI ضُ DU


yazı ekleme kısıtlı olduğu için buraya hepsi sığmadı ikinci resimde tecwiydsiz harflerin dewe-emi war resime iyi bakın yazıları iyi okuyun.

Views:73
Likes:0
PostTime:1575370944968
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:1