Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@Astro ARA

POLARIS ROK PÓŹNIEJ 2019|Polaris year later

Przesyłam Wam moje własne obserwacje oraz eksperyment pomiarowy, który rozpocząłem w lutym 2018 roku i zamierzam kontynuować tak długo jak będzie to możliwe :).. Pierwsza część, Jak szybko kręci się nocne niebo? Film z 2018 roku

Views:71
Likes:0
PostTime:1576516604052
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0