Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@✅ŞEDE TENVİYN TECVİYD ŞİRKTİR☝

begara süvrasi eyet 95 düz olan yeryüzünde yaşayan 9 milyar inse-en asli kefir ebedi cehenemliktir asla müslim değildir

وَلَنْ يَتَمَنَوْهُ اَبَدَاَ بِمَاَ قَدَمَتْ اَيْدِيْهِمْ وَاَلْلَهُ عَلِيْمُ بِاَلْظَلِمِيْنَ


VE LEN YETEMENEVHÜ EBEDE-E BİME-E GADEMET EYDİYHİM VE EL-LEHÜ ALİYMÜ Bİ EL-ZALİMİYNE.


BEGARA SÜVRA’Sİ EYET 95’DE EL-LEH SÜBHAENE’HÜ VE TEAELEY GUR-ENÜ KERIYM’DE VEHY ETTİ’Ğİ HARF SAYI’SI 43.


ŞEYH İBRAEHİYM RADIYE EL-LEHÜ ANHÜ.


RABİ TEAELEYİN VEHYİ GUR-EN’DAKİ EYET’LERİ RENK’Lİ OLARAK OKU’YUN.


https://justpaste.it/begara-suwrasi-eyet-95


https://justpaste.it/fe-etiha-eyet-1

Views:49
Likes:0
PostTime:1619453467579
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0