Home Recommended Explore Explore Videos Explore Livestreams Explore Images Explore Audio Explore Topics Explore Users Explore groups Topics Groups About Features & roadmap Airtime extension Membership & xp moderation Community guidelines Airtime a short history imprint Contact us changelog

@✅ŞEDE TENVİYN TECVİYD ŞİRKTİR☝

begara süvrasi eyet 96 ey iki yüzlü müne-efiglar tecviyd şirki şede tenviyn ile eyetleri okuyarak cehenemlik oluyorsunuz

eyet uzun olduğu için buraya asamadım linki tıkla incele düşün agl et kefir olma tevbe et.


BEGARA SÜVRA’Sİ EYET 96’DA EL-LEH SÜBHAENE’HÜ VE TEAELEY GUR-ENÜ AZIYM’DE VEHY ETTİ’Ğİ HARF SAYI’SI 102.


RABİ TEAELEYİN VEHYİ GUR-ENDAKİ EYET’LERİ RENK’Lİ OLARAK OKU’YUN.


https://justpaste.it/begara-suwrasi-eyet-96


RENK’Lİ PDF OKU’YUN.


https://justpaste.it/begara-suwrasi-eyet-96/pdf


TECVİYDİN ŞİRK OLDU’ĞUNU DİGAT’LİCE OKU DÜŞÜN AGL EDİP UYAN


https://justpaste.it/fe-etiha-eyet-1

Views:38
Likes:0
PostTime:1619454773929
Comment Count:0
Group Name:
Votes Count:0